Pensioen – Aandeelhouders van de toekomst

Pensioen – Aandeelhouders van de toekomst

ABP is het pensioenfonds voor het (hoger) onderwijs. Bij onze missie – het verduurzamen van het hoger onderwijs – hoort ook het pensioenfonds.  Studenten voor Morgen steunt de medewerkers in het hoger onderwijs die zich uitspreken tegen de niet-duurzame investeringen van ABP. Ook steunen wij de studenten en andere jonge mensen die nog geen pensioen opbouwen (bij ABP) maar zich wel graag uitspreken. Het gaat tenslotte over onze toekomst, om een deel van het collegegeld dat wij betalen en over onze docenten die wel deelnemer zijn bij ABP. Voor de actie tegen de fossiele investeringen van ABP onder de naam ‘Duurt te lang’ op 25 juni 2021, hebben wij samen met andere landelijke jongerenorganisaties een jongerenkoepel opgericht. Hiermee vertegenwoordigen wij samen de Aandeelhouders van de Toekomst. 

Het doel van Aandeelhouders van de Toekomst:

Aandeelhouders van de toekomst laat zien dat jongeren ook aandeelhouder zijn in wat pensioenfondsen doen. Ten eerste kunnen de vele miljarden die geïnvesteerd worden bijdragen aan een duurzamere en eerlijkere toekomst, of niet. Als jongeren hebben wij nog een lange tijd op deze aarde te gaan en hopen wij dat die mogelijkheid ons niet ontnomen wordt. Juist van een fonds met zoveel vermogen onder beheer verwachten wij de grootste verantwoordelijkheid. ABP is zo’n legitimeringsmacht en zou daarom erg veel kunnen betekenen voor een duurzamere toekomst. Ten tweede is onderwijs een belangrijk goed en een voorwaarde voor een mooie toekomst. Wij willen niet dat het pensioengeld van een sector die bijdraagt aan onze toekomst wordt geïnvesteerd in bedrijven die daar niet mee bezig zijn. Ten derde zal een aanzienlijk deel van de jongeren ook pensioen gaan opbouwen bij ABP, gezien dit het grootste pensioenfonds is in Nederland. Als toekomstige deelnemer zien wij nu niet dat onze belangen worden overwogen. Ook zien wij niet hoe wij kunnen participeren om hier invulling aan te geven. Als consequentie van wat wij nu zien bij ABP, demonstreren wij op 25 juni en zullen wij ons uitspreken tegen beleggingen in bedrijven die niet in lijn zijn met het Parijsakkoord of de SDG’s. 

Organisaties aangesloten bij de jongerenkoepel:

Studenten voor Morgen

Jonge Klimaatbeweging

Fridays for Future

Youth for Climate

LSVB

FNV Young & United