Nationale Politiek

Nationale Politiek

De overheid is een belangrijk orgaan om het nationale (hoger) onderwijs te verduurzamen. Studenten voor Morgen benadert de nationale politiek door samenwerkingen aan te gaan met andere partijen zoals: Groene Generatie, Jonger Milieu Actief en de Jongeren Vertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling naar de VN. Hieruit zijn twee ondernemingen ontstaan: De Jonge Klimaatbeweging en het Verdrag voor Duurzaamheid in het Onderwijs.

Jonge Klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging (JKB) is een initiatief van Studenten voor Morgen, Jongeren Milieu Actief en de Jongerenvertegenwoordigers voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Het hoofddoel van de JKB is om jongerenorganisaties op één lijn te krijgen omtrent duurzaamheidsonderwerpen en zo samen de politiek aan te spreken. De JKB is op 31 oktober 2016 officieel opgericht en vertegenwoordigt inmiddels meer dan 50 jongerenorganisaties.

Oprichting

De Jonge Klimaatbeweging vindt haar oorsprong in een groep van 23 jongerenorganisaties die onder dezelfde naam in aanloop van de Klimaattop in Parijs voor het eerst een gezamenlijk manifest over klimaat presenteerde. In december 2015 was de Klimaattop in Parijs. Naar aanleiding daarvan heeft Studenten voor Morgen samen met de Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling naar de VN de Jonge Klimaattop georganiseerd in november. Dit was een groot succes: een hele dag met allemaal workshops en lezingen door en voor jongeren over het klimaat. Ook waren er inputsessies voor de aanwezige jongeren om hun mening te geven over onderwerpen die in Parijs zouden worden besproken. Na afloop van deze Klimaattop bleek dat er behoefte was aan een overkoepelende jongerenorganisatie gericht op duurzaamheid. Om deze organisatie te realiseren hebben Studenten voor Morgen, Jongeren Milieu Actief en de Jongerenvertegenwoordigers voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties de JKB opgericht en is de beweging sinds 31 oktober 2016 een feit.

Manifest van Morgen

Jongeren Milieu Actief heeft door input van de JV’ers en Studenten voor Morgen een manifest opgesteld. Het Manifest van Morgen is door meer dan 20 jongerenorganisaties ondertekend en tijdens de Klimaatparade in Amsterdam overhandigd aan verschillende Tweede Kamerleden. Ook hebben de JV’ers het manifest overhandigd aan Minister-President Rutte tijdens de COP21 klimaattop in Parijs. Meer informatie over het Manifest is te vinden op de website van de JKB.

Info@studentenvoormorgen.nl
Europalaan 400, 3526KS