SustainaBul

SustainaBul

De SustainaBul is sinds 2012 de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde ranglijst tussen de Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Hierbij worden deelnemende onderwijsinstellingen beoordeeld met behulp van een vragenlijst verdeeld in de thema’s duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. Met de SustainaBul werkt Studenten voor Morgen aan een verdere verduurzaming in het Hoger Onderwijs. Dit door het prikkelen van de instellingen door de competitie, maar ook door het delen van de opgedane kennis. Door deze factoren streeft Morgen ernaar het onderwijs als geheel te verbeteren richting een geheel duurzame sector. Voor een duurzame samenleving is goed onderwijs namelijk van doorslaggevend belang.

De SustainaBul is door de jaren heen gegroeid naar het grootste project dat Studenten voor Morgen organiseert en is uniek in zijn soort. Nergens in de wereld is er een ranglijst van deze soort en schaal die uitgevoerd en geïnitieerd is door studenten die dit alles vrijwillig verrichten. Vanuit deze unieke positie draagt de SustainaBul bij aan de verduurzaming van het Hoger Onderwijs.

SustainaBul Coördinator: Mignon Vieveen

Mijn naam is Mignon Vieveen. De komende maanden zal ik helpen met de coördinatie van de SustainaBul. Ik heb net mijn bachelor opleiding Industrial Design afgerond. Sinds vorig jaar zit ik bij Team Energy, een studententeam aan de Technische Universiteit Eindhoven die zich bezig houdt met de transitie naar duurzame energie. Ik vind het belangrijk om op het gebied van duurzaamheid met elkaar in contact te zijn en veel kennis te delen, aangezien er vaak niet een eenduidig antwoord is en het belangrijk is om van elkaar te blijven leren. Ik denk dat we met de SustainaBul samen kunnen streven naar meer duurzaamheid in het onderwijs, waar de studenten van nu, de innovaties van morgen bepalen. Ik heb veel zin om aankomend jaar aan dit project te werken en ik hoop dat we veel van elkaar gaan leren! Vragen? Mail naar sustainabul@studentenvoormorgen.nl.

SustainaBul 2020

De landelijke duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijsinstellingen van Studenten voor Morgen zal er dit jaar anders uitzien dan voorgaande jaren. De 30 grootste hoger onderwijsinstellingen worden meegenomen in de ranking, waarbij studenten de eerste ronde invullen op basis van online beschikbare publicaties. De vragenlijst is aangepast met oog op vijf belangrijke pijlers: een beleidsvisie, een strategie, de implementatie om de doelen te bereiken, transparantie en de betrokkenheid van studenten en medewerkers. Lees hier meer over in ons persbericht.

Hoe werkt het?

In 2020 vullen studenten de vragenlijst in voor alle instellingen aan de hand van online beschikbare informatie. Bij ieder antwoord zijn beleidsstukken of ander bewijs in te dienen die het antwoord onderbouwen. De antwoorden worden vervolgens gecontroleerd door een team van vrijwilligers, die rankers worden genoemd. Zij geven feedback en kennen punten toe. De onderwijsinstelling krijgt vervolgens de kans haar antwoorden te verbeteren en daarna wordt de definitieve ranglijst gevormd. Die wordt jaarlijks bekend gemaakt op de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO). In 2020 vindt de NDDHO plaats in Velp bij Hogeschool Van Hall Larenstein op 29 mei. 

Planning 2020

30 januari – deadline voor feedback op de vragenlijst
9 februari – deadline voor doorsturen documenten voor ronde 1
10 februari – start ranking ronde 1 door studenten
16 maart – terugkoppeling naar onderwijsinstellingen van ronde 1
17 april – deadline extra documenten en feedback van onderwijsinstellingen op de resultaten van ronde 1
18 april – start ranking ronde 2 door studenten
10 mei – einde ranking ronde 2
29 mei – uitreiking op Groene Peper

Rankingsavonden

De ranking kunnen wij natuurlijk niet alleen uitvoeren! Door het hele land organiseren we, in samenwerking met onze lidorganisaties, rankingsavonden. Op deze avonden leggen we uit hoe de ranking werkt en gaan we samen met alle aanwezigen meteen aan de slag. Zien we jou op een van de rankingsavonden? Laat het even weten via de events of sustainabul@studentenvoormorgen.nl.

19 februari 2020 – 18:30 – Wageningen – event – georganiseerd met Wageningen Environmental Platform
19 februari 2020 – 18:30 – Breda – event – georganiseerd met Green Office Avans
19 februari 2020 – 19:00 – Eindhoven – event – georganiseerd met Green Office TU/e
21 februari 2020 – 18:00 – Amsterdam – event – georganiseerd met Green Office VU
25 februari 2020 – 19:00 – Utrecht – event – georganiseerd met Green Office UU
3 maart 2020 – 18:00 – Nijmegen – event – georganiseerd met Radboud Green Office
5 maart 2020 – 18:30 – Leiden – event – georganiseerd met Leiden University Green Office

SustainaBul winnaars 2012-2019

SustainaBul 2019

De SustainaBul 2019 telde 18 deelnemers, waarvan 10 universiteiten en 8 hbo’s. Anders dan in voorgaande jaren, won niet de meest duurzame hogeronderwijsinstelling de SustainaBul, maar de instelling die de beste best practice voor duurzaam hoger onderwijs aanleverde. Daarmee luistert Studenten voor Morgen naar de wens van de hogeronderwijsinstelling; die wilden namelijk van elkaar kunnen leren en prefereerden een focus op kennisdeling, in plaats van op het competitie-element. En leren, dat kunnen de instellingen van de Eindhoven University of Technology (TU/e).

TU/e winnaar SustainaBul 2019

In samenwerking met Team Solid doet de TU/e namelijk onderzoek naar het gebruik van ijzerpoeder als groene, en zelfs circulaire, energiebron voor de universiteit. Dit onderzoek oogstte de meeste lof bij Rachel Heijne (directeur VVM en raadslid GroenLinks in Utrecht), Ron Hendriks (managing director van Van Beek Ingenieurs) en Kimberley Roersma (founder/director van Mother Nature Cleans en onderdeel van de Duurzame Jonge 100), die samen de vakjury vormden en de best practices beoordeelden. Ook de WUR maakte indruk bij de vakjury, vanwege de best practice ‘Campus as Living Lab’, waarbij de universiteit haar eigen campus gebruikt als onderzoeksobject en daarmee innovatieve projecten faciliteert die linken aan het domein waarin de WUR onderzoek doet en onderwijs geeft. Met deze best practice werd de WUR tweede in het best practices klassement. Rijksuniversiteit Groningen, die een cursus aanbiedt aan studenten en docenten waarin theoretische kennis uiteindelijk wordt omgezet in praktische ideeën om de universiteit te verduurzamen, eindigde als derde. 

Foto: Vera Duivenvoorden

Ranking SustainaBul 2019

Ondanks dit focusverschil, blijft de ranglijst natuurlijk wel bestaan. In 2019 concludeerde een rankingsteam van 15 studenten dat Wageningen University & Research de meest duurzame hogeronderwijsinstelling van Nederland is. De ranglijst vind je hieronder. 

Sustainabul grafiek uitslag 2019

Meer weten?
Neem contact met ons op