SustainaBul

De SustainaBul

De SustainaBul is sinds 2012 de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde duurzaamheidsranglijst tussen de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Hierbij worden deelnemende onderwijsinstellingen beoordeeld met behulp van een vragenlijst verdeeld in de thema’s; duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. 

Met de SustainaBul werkt Studenten voor Morgen aan een verdere verduurzaming van het Hoger Onderwijs. Dit door het prikkelen van de instellingen door de competitie, maar ook door het delen van de opgedane kennis. Voor een duurzame samenleving is goed onderwijs namelijk van doorslaggevend belang.

Door de jaren heen is de SustainaBul gegroeid tot het grootste project dat SvM organiseert en is uniek in zijn soort. Dit type en formaat van classificatie wordt nergens anders volledig geïnitieerd en uitgevoerd door studenten. Vanuit deze positie werkt de SustainaBul aan verdere verduurzaming van het Nederlands hoger onderwijs.

Uitslag 2024: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences wint de SustainaBul!

Jongerenorganisatie Studenten voor Morgen zocht voor het dertiende achtereenvolgende jaar uit in hoeverre hoger onderwijsinstellingen daadwerkelijk zijn gericht op duurzaamheid. Door meer dan 25 studenten uit het hele land werden in totaal 33 hoger onderwijsinstellingen getoetst op basis van hun duurzaamheidsprestaties. De instellingen werden op verschillende thema’s beoordeeld op de integratie van duurzaamheid binnen de categorieën onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Achter Van Hall Larenstein, bemachtigde Technische Universiteit Delft de tweede plek en dit jaar stond de Erasmus Universiteit op plek drie. Radboud Universiteit Nijmegen won met hun project Je Bent Nodig dit jaar de Best Practice prijs.  Bekijk het Benchmark Rapport  en het Best Practice Rapport hier voor meer informatie over de SustainaBul 2024!

Hoe werkt het?

Het beoordelingsproces van de SustainaBul verloopt in twee verschillende rondes. In de eerste ronde wordt de vragenlijst voor iedere instelling ingevuld door rankers (studenten) aan de hand van online beschikbare informatie. De uitkomst van deze eerste ranking en bijbehorende feedback zal vervolgens worden gedeeld met de instellingen, waarna de hoger onderwijsinstellingen de kans krijgen om per vraag aanvullend bewijsmateriaal aan te leveren om hun score te verbeteren. Wanneer de deadline hiervoor is verstreken, zal de tweede ronde voor de rankers beginnen. In deze ronde zal er door de studenten nogmaals gekeken worden naar de vragenlijst. Bij deze beoordeling wordt het aangeleverde extra bewijsmateriaal meegenomen. De definitieve ranglijst zal vervolgens worden gevormd en deze zal bekend worden gemaakt tijdens de Groene Peper (voorheen de Nationale Dag voor de Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs).

SustainaBul winnaars 2012-2024

Documenten

Info@studentenvoormorgen.nl
Europalaan 400, Utrecht, 3526KS