SustainaBul

SustainaBul

De SustainaBul is sinds 2012 de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde ranglijst tussen de Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Hierbij worden deelnemende onderwijsinstellingen beoordeeld met behulp van een vragenlijst verdeeld in de thema’s duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. Met de SustainaBul werkt Studenten voor Morgen aan een verdere verduurzaming in het Hoger Onderwijs. Dit door het prikkelen van de instellingen door de competitie, maar ook door het delen van de opgedane kennis. Door deze factoren streeft Morgen ernaar het onderwijs als geheel te verbeteren richting een geheel duurzame sector. Voor een duurzame samenleving is goed onderwijs namelijk van doorslaggevend belang.

De SustainaBul is door de jaren heen gegroeid naar het grootste project dat Studenten voor Morgen organiseert en is uniek in zijn soort. Nergens in de wereld is er een ranglijst van deze soort en schaal die uitgevoerd en geïnitieerd is door studenten die dit alles vrijwillig verrichten. Vanuit deze unieke positie draagt de SustainaBul bij aan de verduurzaming van het Hoger Onderwijs.

SustainaBul Coördinator: Mignon Vieveen

Mijn naam is Mignon Vieveen. De komende maanden zal ik helpen met de coördinatie van de SustainaBul. Ik heb net mijn bachelor opleiding Industrial Design afgerond. Sinds vorig jaar zit ik bij Team Energy, een studententeam aan de Technische Universiteit Eindhoven die zich bezig houdt met de transitie naar duurzame energie. Ik vind het belangrijk om op het gebied van duurzaamheid met elkaar in contact te zijn en veel kennis te delen, aangezien er vaak niet een eenduidig antwoord is en het belangrijk is om van elkaar te blijven leren. Ik denk dat we met de SustainaBul samen kunnen streven naar meer duurzaamheid in het onderwijs, waar de studenten van nu, de innovaties van morgen bepalen. Ik heb veel zin om aankomend jaar aan dit project te werken en ik hoop dat we veel van elkaar gaan leren! Vragen? Mail naar sustainabul@studentenvoormorgen.nl.

SustainaBul 2020

Hogeschool van Hall Larenstein is de winnaar van de SustainaBul 2020! De prijs is uitgereikt tijdens de live uitreiking bij de Groene Peper. Dit is de eerste keer dat een hogeschool heeft gewonnen. Gefeliciteerd! Hogeschool Utrecht won de prijs voor de Best Practice met hun project ‘Duurzame Flat in Overvecht – Inside out’.

Dit jaar hebben we alle resultaten gebundeld in ons benchmarkrapport. Ook hebben we alle best practices verzameld. In het persbericht wordt de uitslag toegelicht, de ranglijst van 2020 staat ook onder op deze pagina en je kan de presentatie van de uitreiking bekijken.

De landelijke duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijsinstellingen van Studenten voor Morgen ziet er vanaf dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. De 30 grootste hogeronderwijsinstellingen worden meegenomen in de ranking, waarbij studenten de eerste ronde invullen op basis van online beschikbare publicaties. De vragenlijst is aangepast met oog op vijf belangrijke pijlers: een beleidsvisie, een strategie, de implementatie om de doelen te bereiken, transparantie en de betrokkenheid van studenten en medewerkers. Lees hier meer over in ons persbericht.

Hoe werkt het?

In 2020 vullen studenten de vragenlijst in voor alle instellingen aan de hand van online beschikbare informatie. Bij ieder antwoord zijn beleidsstukken of ander bewijs in te dienen die het antwoord onderbouwen. De antwoorden worden vervolgens gecontroleerd door een team van vrijwilligers, die rankers worden genoemd. Zij geven feedback en kennen punten toe. Totaal hebben er dit jaar 60 rankers meegeholpen. De onderwijsinstelling krijgt vervolgens de kans haar antwoorden te verbeteren en daarna wordt de definitieve ranglijst gevormd. Die wordt jaarlijks bekend gemaakt op de Groene Peper, voorheen de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO). In 2020 zou de Groene Peper plaatsvinden in Velp bij Hogeschool Van Hall Larenstein op 29 mei, maar in plaats daarvan werd het een week vol met inspirerende webinars.

Planning 2020

30 januari – deadline voor feedback op de vragenlijst
9 februari – deadline voor doorsturen documenten voor ronde 1
10 februari – start ranking ronde 1 door studenten
16 maart – terugkoppeling naar onderwijsinstellingen van ronde 1
17 april – deadline aanleveren best practices
21 april – bijeenkomst vakjury best practices
24 april – deadline extra documenten en feedback van onderwijsinstellingen op de resultaten van ronde 1
25 april – start ranking ronde 2 door studenten
10 mei – einde ranking ronde 2
29 mei – uitreiking op Groene Peper (online)

SustainaBul winnaars 2012-2020

Foto: Vera Duivenvoorden

SustainaBul 2019

De SustainaBul 2019 telde 18 deelnemers, waarvan 10 universiteiten en 8 hbo’s. Anders dan in voorgaande jaren, won niet de meest duurzame hogeronderwijsinstelling de SustainaBul, maar de instelling die de beste best practice voor duurzaam hoger onderwijs aanleverde. Deze verandering kwam voor uit de wens van de hogeronderwijsinstellingen: die wilden namelijk ook van elkaar kunnen leren. Ondanks dit focusverschil, bleef de ranglijst natuurlijk wel bestaan. In 2019 concludeerde een rankingsteam van 15 studenten dat Wageningen University & Research de meest duurzame hogeronderwijsinstelling van Nederland was.

Meer weten?
Neem contact met ons op