SustainaBul

SustainaBul

De SustainaBul is sinds 2012 de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde ranglijst tussen de Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Hierbij moeten de instellingen een vragenlijst invullen die gaat over de mate van duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. Met de SustainaBul probeert Studenten voor Morgen een verdere verduurzaming te bewerkstelligen in het Hoger Onderwijs. Dit door het prikkelen van de instellingen door de competitie, maar ook door het delen van de opgedane kennis. Door deze factoren probeert Morgen het onderwijs als geheel te verbeteren richting een geheel duurzame sector. Voor een duurzame samenleving is goed onderwijs van doorslaggevend belang.

De SustainaBul is door de jaren heen gegroeid naar het grootste project dat Studenten voor Morgen organiseert en is uniek in zijn soort. Nergens in de wereld is er een ranglijst van deze soort en schaal die uitgevoerd en geïnitieerd is door studenten die dit alles vrijwillig verrichten. Vanuit deze unieke positie kan de SustainaBul zijn steentje bijdragen aan de verduurzaming van het Hoger Onderwijs.

SustainaBul Coördinator: Anne-Lotte Boudeling

Hi! Mijn naam is Anne-Lotte Boudeling en ik zal de komende maanden meehelpen met het coördineren van de SustainaBul 2019. Vier jaar geleden begon ik met mijn bachelor studie Future Planet Studies en momenteel ben ik een scriptie aan het schrijven voor mijn masterstudie Organic Agriculture in Wageningen. Of je als student nu kiest voor een carrière in duurzaamheid of niet, ik vind het belangrijk dat toekomstige studenten een weloverwogen keuze kunnen maken in het kiezen van een universiteit. Juist nu er een nieuwe generatie opgroeit waarbij duurzaamheid steeds belangrijker wordt bestaat er de mogelijkheid om een duidelijk signaal af te geven naar onderwijsinstellingen om verder te verduurzamen. SustainaBul bevordert deze transitie en maakt het veranderingsproces transparant. Ik vind het daarom superleuk dat ik nu mijn steentje kan bijdragen aan dit proces!

Hoe werkt het?

Alle instellingen vullen voor de SustainaBul een vragenlijst in. Bij ieder antwoord dienen zij beleidsstukken of ander bewijs in te dienen die het antwoord onderbouwen. De antwoorden worden vervolgens gecontroleerd door een team van vrijwilligers, die rankers worden genoemd. Zij geven feedback en kennen punten toe. De onderwijsinstelling krijgt vervolgens nog één keer de kans haar antwoorden te verbeteren en daarna wordt de definitieve ranglijst gevormd. Die wordt jaarlijks bekend gemaakt op de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO). Dit jaar vindt de NDDHO plaats op de AVANS in Den Bosch op 24 mei. Vind hier meer informatie over het evenement en geef je alvast op!

SustainaBul 2018

De SustainaBul van 2018 had 13 deelnemers. Van deze 13 hoger onderwijsinstellingen was de TU Eindhoven uiteindelijk de grote winnaar. De Hogeschool van Hall Larenstein was de hooggeplaatste hogeschool. Voor de gehele uitslag van de SustainaBul 2018, zie hieronder. Op zoek naar verdere gegevens over jouw instelling? Mail voor de data naar Onderwijs@studentenvoormorgen.nl.

 

studenten voor morgen, wij zijn morgen, sustainabul, duurzaamheid, hoger onderwijs, hogescholen, universiteiten, tu eindhoven, ranking, wageningen university, van hall larenstein, duurzaam, vrije universiteit, universiteit van amsterdam, hogeschool van amsterdam, universiteit leiden, avans hogeschool, radboud nijmegen, erasmus universiteit, HAN hogeschool, rijksuniversiteit groningen

Meer weten?
Neem contact met ons op