SustainaBul

SustainaBul

De SustainaBul is sinds 2012 de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde ranglijst tussen Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Hierbij moeten de instellingen een vragenlijst invullen die gaat over de mate van duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. Met de SustainaBul probeert Studenten voor Morgen een verdere verduurzaming te bewerkstelligen in het Hoger Onderwijs. Dit door het prikkelen van de instellingen door de competitie, maar ook door het delen van de opgedane kennis. Door deze factoren probeert Morgen het onderwijs als geheel te verbeteren richting een geheel duurzame sector. Voor een duurzame samenleving is goed onderwijs van doorslaggevend belang.

De SustainaBul is door de jaren heen gegroeid naar het grootste project dat Studenten voor Morgen organiseert en is uniek in zijn soort. Nergens in de wereld is er een ranglijst van deze soort en schaal die uitgevoerd en geïnitieerd is door studenten die dit alles vrijwillig verrichten. Vanuit deze unieke positie kan de SustainaBul zijn steentje bijdragen aan de verduurzaming van het Hoger Onderwijs.

SustainaBul Coördinator: Anne-Lotte Boudeling

Hi! Mijn naam is Anne-Lotte Boudeling en ik zal de komende maanden meehelpen met het coördineren van de SustainaBul 2019. Vier jaar geleden begon ik met mijn bachelor studie Future Planet Studies en momenteel ben ik een scriptie aan het schrijven voor mijn masterstudie Organic Agriculture in Wageningen. Of je als student nu kiest voor een carrière in duurzaamheid of niet, ik vind het belangrijk dat toekomstige studenten een weloverwogen keuze kunnen maken in het kiezen van een universiteit. Juist nu er een nieuwe generatie opgroeit waarbij duurzaamheid steeds belangrijker wordt bestaat er de mogelijkheid om een duidelijk signaal af te geven naar onderwijsinstellingen om verder te verduurzamen. SustainaBul bevordert deze transitie en maakt het veranderingsproces transparant. Ik vind het daarom superleuk dat ik nu mijn steentje kan bijdragen aan dit proces!

Hoe werkt het?

Alle instellingen vullen voor de SustainaBul een vragenlijst in. Bij ieder antwoord dienen zij beleidsstukken of ander bewijs in te dienen die het antwoord onderbouwen. De antwoorden worden vervolgens gecontroleerd door een team van vrijwilligers, die rankers worden genoemd. Zij geven feedback en kennen punten toe. De onderwijsinstelling krijgt vervolgens nog één keer de kans haar antwoorden te verbeteren en daarna wordt de definitieve ranglijst gevormd. Die wordt jaarlijks bekend gemaakt op de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO). Dit jaar vond de NDDHO plaats op de Avans in Den Bosch op 24 mei. 

SustainaBul winnaars 2012-2019

SustainaBul 2019

De SustainaBul 2019 telde 18 deelnemers, waarvan 10 universiteiten en 8 hbo’s. Anders dan in voorgaande jaren, won niet de meest duurzame hogeronderwijsinstelling de SustainaBul, maar de instelling die de beste best practice voor duurzaam hoger onderwijs aanleverde. Daarmee luistert Studenten voor Morgen naar de wens van de hogeronderwijsinstelling; die wilden namelijk van elkaar kunnen leren en prefereerden een focus op kennisdeling, in plaats van op het competitie-element. En leren, dat kunnen de instellingen van de Eindhoven University of Technology (TU/e).

TU/e winnaar SustainaBul 2019

In samenwerking met Team Solid doet de TU/e namelijk onderzoek naar het gebruik van ijzerpoeder als groene, en zelfs circulaire, energiebron voor de universiteit. Dit onderzoek oogstte de meeste lof bij Rachel Heijne (directeur VVM en raadslid GroenLinks in Utrecht), Ron Hendriks (managing director van Van Beek Ingenieurs) en Kimberley Roersma (founder/director van Mother Nature Cleans en onderdeel van de Duurzame Jonge 100), die samen de vakjury vormden en de best practices beoordeelden. Ook de WUR maakte indruk bij de vakjury, vanwege de best practice ‘Campus as Living Lab’, waarbij de universiteit haar eigen campus gebruikt als onderzoeksobject en daarmee innovatieve projecten faciliteert die linken aan het domein waarin de WUR onderzoek doet en onderwijs geeft. Met deze best practice werd de WUR tweede in het best practices klassement. Rijksuniversiteit Groningen, die een cursus aanbiedt aan studenten en docenten waarin theoretische kennis uiteindelijk wordt omgezet in praktische ideeën om de universiteit te verduurzamen, eindigde als derde. 

Foto: Vera Duivenvoorden

Ranking SustainaBul 2019

Ondanks dit focusverschil, blijft de ranglijst natuurlijk wel bestaan. Dit jaar concludeerde een rankingsteam van 15 studenten dat Wageningen University & Research de meest duurzame hogeronderwijsinstelling van Nederland is. De ranglijst vind je hieronder. 

Sustainabul grafiek uitslag 2019

Meer weten?
Neem contact met ons op