SustainaBul

SustainaBul

De SustainaBul is sinds 2012 de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde duurzaamheidsranglijst tussen de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Hierbij worden deelnemende onderwijsinstellingen beoordeeld met behulp van een vragenlijst verdeeld in de thema’s; duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. 

Met de SustainaBul werkt Studenten voor Morgen aan een verdere verduurzaming van het Hoger Onderwijs. Dit door het prikkelen van de instellingen door de competitie, maar ook door het delen van de opgedane kennis. Voor een duurzame samenleving is goed onderwijs namelijk van doorslaggevend belang.

Door de jaren heen is de SustainaBul gegroeid tot het grootste project dat SvM organiseert en is uniek in zijn soort. Dit type en formaat van classificatie wordt nergens anders volledig geïnitieerd en uitgevoerd door studenten. Vanuit deze positie werkt de SustainaBul aan verdere verduurzaming van het Nederlands hoger onderwijs.

Uitslag 2021: Wageningen University & Research wint de SustainaBul!

Jongerenorganisatie Studenten voor Morgen zocht voor het tiende achtereenvolgende jaar uit in hoeverre hoger onderwijsinstellingen daadwerkelijk zijn gericht op duurzaamheid. Door meer dan 30 studenten uit het hele land werden in totaal 32 hoger onderwijsinstellingen getoetst op basis van hun duurzaamheidsprestaties. De instellingen werden op verschillende thema’s beoordeeld op de integratie van duurzaamheid binnen de categorieën onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Achter de WUR zakte voormalig titelhouder Hogeschool van Hall Larenstein naar de tweede plek en bemachtigde dit jaar ook de Universiteit van Amsterdam een plekje in de top drie. Zuyd hogeschool won met hun project WOOW dit jaar de Best Practice prijs. Bekijk het benchmarkrapport, het best practice rapport en het persbericht van de SustainaBul 2021 onderaan deze pagina.

Hoe werkt het?

Het beoordelingsproces van de SustainaBul verloopt in twee verschillende rondes. In de eerste ronde wordt de vragenlijst voor iedere instelling ingevuld door rankers (studenten) aan de hand van online beschikbare informatie. De uitkomst van deze eerste ranking en bijbehorende feedback zal vervolgens worden gedeeld met de instellingen, waarna de hoger onderwijsinstellingen de kans krijgen om per vraag aanvullend bewijsmateriaal aan te leveren om hun score te verbeteren. Wanneer de deadline hiervoor is verstreken, zal de tweede ronde voor de rankers beginnen. In deze ronde zal er door de studenten nogmaals gekeken worden naar de vragenlijst. Bij deze beoordeling wordt het aangeleverde extra bewijsmateriaal meegenomen. De definitieve ranglijst zal vervolgens worden gevormd en deze zal bekend worden gemaakt tijdens de Groene Peper (voorheen de Nationale Dag voor de Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs).

Planning 2022

De SustainaBul 2022 is in volle gang! Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen? Neem contact op via sustainabul@studentenvoormorgen.nl. De planning loopt als volgt:


11 februari – deadline voor doorsturen documenten voor ronde 1
14 februari – start ranking ronde 1 door rankers
28 maart – terugkoppeling resultaten ronde 1 naar onderwijsinstellingen
17 april – deadline extra documenten en feedback van onderwijsinstellingen op de resultaten van ronde 1
18 april – start ranking ronde 2 door rankers
20 april – deadline aanleveren best practices
2 mei – einde ranking ronde 2 
20 mei – uitreiking SustainaBul 2022 tijdens de Groene Peper

SustainaBul winnaars 2012-2021

Documenten

Info@studentenvoormorgen.nl
Europalaan 400, Utrecht, 3526KS