SustainaBul

SustainaBul

De SustainaBul is sinds 2012 de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde ranglijst tussen de Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Hierbij moeten de instellingen een vragenlijst invullen die gaat over de mate van duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. Met de SustainaBul probeert Studenten voor Morgen een verdere verduurzaming te bewerkstelligen in het Hoger Onderwijs. Dit door het prikkelen van de instellingen door de competitie, maar ook door het delen van de opgedane kennis. Door deze factoren probeert Morgen het onderwijs als geheel te verbeteren richting een geheel duurzame sector. Voor een duurzame samenleving is goed onderwijs van doorslaggevend belang.

De SustainaBul is door de jaren heen gegroeid naar het grootste project dat Studenten voor Morgen organiseert en is uniek in zijn soort. Nergens in de wereld is er een ranglijst van deze soort en schaal die uitgevoerd en geïnitieerd is door studenten die dit alles vrijwillig verrichten. Vanuit deze unieke positie kan de SustainaBul zijn steentje bijdragen aan de verduurzaming van het Hoger Onderwijs.

Hoe werkt het?

Alle instellingen vullen voor de SustainaBul een vragenlijst in. Bij ieder antwoord dienen zij beleidsstukken of ander bewijs in te dienen die het antwoord onderbouwen. De antwoorden worden vervolgens gecontroleerd door een team van vrijwilligers, die rankers worden genoemd. Zij geven feedback en kennen punten toe. De onderwijsinstelling krijgt vervolgens nog één keer de kans haar antwoorden te verbeteren en daarna wordt de definitieve ranglijst gevormd. Die wordt jaarlijks bekend gemaakt op de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO). Dit jaar vindt de NDDHO plaats in de TU Eindhoven op 25 mei. Vind hier meer informatie over het evenement en geef je alvast op!

SustainaBul 2018

De SustainaBul van 2018 had 13 deelnemers. Van deze 13 hoger onderwijsinstellingen was de TU Eindhoven uiteindelijk de grote winnaar. De Hogeschool van Hall Larenstein was de hooggeplaatste hogeschool. Kijk hier voor de gehele uitslag van de SustainaBul 2018. Op zoek naar verdere gegevens over jouw instelling? Mail voor de data naar Onderwijs@studentenvoormorgen.nl.

Meer weten?
Neem contact met ons op