Beleid

Beleid

Voor een organisatie als Studenten voor Morgen is het belangrijk dat het beleid voor elk jaar goed gecommuniceerd wordt, gezien de jaarlijkse bestuurswissel en de betrokkenheid van onze lidorganisaties. Studenten voor Morgen is een groeiende organisatie en heeft als doel om nog verder te groeien en daarbij het Hoger Onderwijs te verduurzamen. De jaarlijkse beleidsplannen geven daarbij een goed beeld van de speerpunten van de organisatie en de jaarlijkse uitdagingen. Om de transparantie te waarborgen is het beleidsplan van vorig jaar en het beleidsplan van dit jaar hieronder te vinden. 

ANBI-status

Studenten voor Morgen is een vereniging met ANBI-status. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Het RSIN-nummer van vereniging Morgen is 805730667. Contactgegevens kunt u vinden onder contact

Privacybeleid

Meer weten?
Neem contact met ons op