Sprint

Sprint

Sprint is een project dat is voortgekomen vanuit het plan van ministerie VWS voor het herinvoeren van een maatschappelijke diensttijd. Het doel hiervan is om maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te vergroten door middel van vrijwilligerswerk. Er is geld beschikbaar gesteld vanuit het ministerie om een aantal pilots te draaien. Studenten voor Morgen heeft in 2019/2020 meegedaan aan de pilot van NJR & CNV jongeren, samen met CHOICE, JKB en IFMSA-NL.  De pilot is Sprint genoemd, en is een soort talent traineeship.  Ook in 2020/2021 doet Studenten voor Morgen weer mee met Sprint als maatschappelijke stage-organisatie. Ook dit jaar is er een team van acht enthousiaste jongeren die meewerken aan verschillende projecten binnen Studenten voor Morgen.

Hoe werkt het?

Het bestaat uit verschillende onderdelen. De jongeren die deelnemen (deelnemers 16-24 jaar) vervullen twee keer twee maanden een vrijwilligersfunctie (speciaal ontwikkeld voor dit traineeship) bij twee van de deelnemende jongerenorganisaties. Na twee maanden wisselt de deelnemer dus van functie en organisatie. Hiernaast volgen de deelnemers elke maand een masterclass of training, die aansluit bij de leerdoelen en vrijwilligersfuncties (denk aan timemanagement, personal branding etc.). Ook bezoeken de deelnemers in totaal vier verschillende maatschappelijke instellingen en instituties, om in aanraking te komen met nieuwe werelden en te ontdekken hoe deze instellingen invloed hebben op onze maatschappij. Tot slot gaat elke deelnemer aan de slag met persoonlijke uitdagingen en ambities. 

Meer lezen?

Kijk op de website van NJR voor alle deelnemende organisaties en om je aan te melden voor SPRINT

Info@studentenvoormorgen.nl
Europalaan 400, 3526KS