Partners

Partners

Studenten voor Morgen gelooft dat de kracht van duurzaamheid ligt in een integrale aanpak. Samenwerking met andere actoren binnen de duurzaamheidssector is hierbij essentieel. Studenten voor Morgen zet deze samenwerking in om een breder draagvlak te creëren voor haar activiteiten en het duurzame studentennetwerk in contact te brengen met de professionele duurzaamheid wereld.

Studenten voor Morgen werkt onder andere samen met:

 • Leren voor Morgen
 • SustainableMotion
 • Nationale Jeugdraad (NJR)
 • De Jonge Klimaatbeweging (JKB)
 • Jongeren Milieu Actief (JMA)
 • Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM)
 • Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
 • True Animal Protein Price (TAPP) coalitie
 • Youth and Environment Europe (YEE) network
 • Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV)
 • Groene Pint
 • Stichting Urgenda
 • SURF, SURFsara & SURFnet
 • Het Groene Brein
 • SOS International
 • Greener

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional. Ons doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze brede insteek houdt in dat we naast bijvoorbeeld milieuaspecten kijken naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit). Je kunt je op meerdere manieren aansluiten bij de coöperatie Leren voor Morgen. Als organisatie kun je lid worden, en als individu kun je je aansluiten bij een van onze netwerken voor duurzaam onderwijs in het PO, VO, MBO of HO. 

SustainableMotion is een projectbureau dat de kennis van een nieuwe generatie inzet als antwoord op de vragen van de toekomst. Zij werkt samen met meer dan 60 academische opleidingen. Met meer dan 6000 studenten en starters, met kennis van duurzaamheid, is er een enorm potentieel om de vragen van de toekomst aan te pakken. SustainableMotion brengt deze nieuwe generatie in beweging door verschillende projecten en evenementen te organiseren en daarnaast een overzicht te geven van opleidingen, stages en banen op het gebied van duurzaamheid. Lees verder op SustainableMotion.nl.

NJR is een koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. NJR wil de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen; zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen. NJR moedigt jongeren aan om te laten zien waartoe zij in staat zijn, van bij hen in de buurt tot aan de Verenigde Naties aan toe. Daarnaast adviseert NJR overheden en andere organisaties over jeugdbeleid en het stimuleren van jongerenparticipatie. De NJR werkt met jongerenvertegenwoordigers voor verschillende thema’s, waaronder duurzame ontwikkeling. Lees verder op de website.

De Jonge Klimaatbeweging (JKB) is een initiatief van Studenten voor Morgen, Jongeren Milieu Actief en de Jongerenvertegenwoordigers voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stemmen van meer dan vijftig diverse jongerenorganisaties om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Dit doen ze door te lobbyen en campagnes te voeren. De JKB vertegenwoordigt jongeren van 16 t/m 32 jaar, variërend van werkenden tot studenten, van MBO tot WO en van stad tot platteland.

Jongeren Milieu Actief (JMA) is de jongerenorganisatie van Milieudefensie, voor en door jongeren tussen de 16 en 28 jaar. Al sinds 1991 zetten wij ons met veel energie, passie en humor in voor een schone en eerlijke wereld. Voor jongeren in Nederland én voor jongeren wereldwijd.

Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM)

De VVM is hét netwerk van milieuprofessionals. Inspirerend en handig. Duurzame denkers en doeners ontmoeten elkaar binnen de vereniging. Je legt makkelijk contact met de ruim 1300 leden. Nuttig als je zoekt naar een stage of baan. Interessant want als student kun je gratis naar bijvoorbeeld een klimaatcongres of café over natuurinclusieve landschapsinrichting. De vereniging heeft zo’n 20 secties rond thema’s als biodiversiteit, bodem en landgebruik en water. Speciaal voor studenten en starters is er de sectie VVM Jong. Voor 20 euro per jaar ben je lid met de actiecode: MorgenVVM. Aanmelden en meer info over de voordelen: vvm.info/student of informeer bij VVM-ambassadeur Emma van Rest via pr@studentenvoormorgen.nl.

Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 700.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Het ISO heeft samen met acht studentenorganisaties, waaronder Studenten Voor Morgen, al jaren een convenant afgesloten. Het convenant heeft als doel om de belangen van studerend Nederland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit doen de organisaties door ervaringen, informatie en signalen uit te wisselen en samen op te trekken op belangrijke thema’s, zoals internationalisering en de mogelijkheden van studenten om zich breder te ontwikkelen. Lees verder op iso.nl.

De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie), is een nieuwe organisatie in Amsterdam, in 2018 opgericht, die zich inzet voor het betalen van de ‘echte’ prijs van voedsel. Dit is inclusief  kosten voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn. In de praktijk betekent dit dat vlees- en zuivelproducten iets duurder zouden moeten zijn, en fruit en groenten goedkoper. De opbrengst van invoering van de eerlijke prijs is bedoeld voor boeren vanwege (extra) prestaties op het gebied van milieu (stikstof, kringlooplandbouw, klimaat), dierenwelzijn en natuur. Sinds het najaar van 2020 is Studenten voor Morgen samen met TAPP gestart met een project om de eerlijke vleesprijs te introduceren in kantines van hogescholen en universiteiten.

Youth and Environment Europe (YEE) is the largest independent European network of environmental youth organizations. YEE unites 52 member organisations coming from 30 countries. YEE was founded as the European region of the International Youth Federation for Environmental Studies and Conservation (IYF) in 1983. YEE is a member of the United Nations Environment (UNEP), European Environmental Bureau, and European Youth Forum, and a co-founding member of the EU4Ocean Coalition. Our HQ is in Prague, Czech Republic. All activities and projects of YEE are organised and carried out by young people under 30. YEE organises, facilitates and supports projects and campaigns aiming to increase the knowledge, understanding, and appreciation of the environment and the awareness of climate issues among young people in Europe.

Meer weten?
Neem contact met ons op