Partners

Partners

Studenten voor Morgen gelooft dat de kracht van duurzaamheid ligt in een integrale aanpak. Samenwerking met andere actoren binnen de duurzaamheidssector is hierbij essentieel. Studenten voor Morgen zet deze samenwerking in om een breder draagvlak te creëren voor haar activiteiten en het duurzame studentennetwerk in contact te brengen met de professionele duurzaamheid wereld.

Studenten voor Morgen werkt onder andere samen met:

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional. Ons doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze brede insteek houdt in dat we naast bijvoorbeeld milieuaspecten kijken naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit). 

De Jonge Klimaatbeweging (JKB) is een initiatief van Studenten voor Morgen, Jongeren Milieu Actief en de Jongerenvertegenwoordigers voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stemmen van meer dan vijftig diverse jongerenorganisaties om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Dit doen ze door te lobbyen en campagnes te voeren. De JKB vertegenwoordigt jongeren van 16 t/m 32 jaar, variërend van werkenden tot studenten, van MBO tot WO en van stad tot platteland.

NJR is een koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. NJR wil de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen; zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen. NJR moedigt jongeren aan om te laten zien waartoe zij in staat zijn, van bij hen in de buurt tot aan de Verenigde Naties aan toe. Daarnaast adviseert NJR overheden en andere organisaties over jeugdbeleid en het stimuleren van jongerenparticipatie. De NJR werkt met jongerenvertegenwoordigers voor verschillende thema’s, waaronder duurzame ontwikkeling. 

SustainableMotion is een projectbureau dat de kennis van een nieuwe generatie inzet als antwoord op de vragen van de toekomst. Met meer dan 6000 studenten en starters, met kennis van duurzaamheid, is er een enorm potentieel om de vragen van de toekomst aan te pakken. SustainableMotion brengt deze nieuwe generatie in beweging door verschillende projecten en evenementen te organiseren.

Jongeren Milieu Actief (JMA) is de jongerenorganisatie van Milieudefensie, voor en door jongeren tussen de 16 en 28 jaar. Al sinds 1991 zetten wij ons met veel energie, passie en humor in voor een schone en eerlijke wereld. Voor jongeren in Nederland én voor jongeren wereldwijd.

Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM)

De VVM is hét netwerk van milieuprofessionals. Inspirerend en handig. Duurzame denkers en doeners ontmoeten elkaar binnen de vereniging. Je legt makkelijk contact met de ruim 1300 leden. Nuttig als je zoekt naar een stage of baan. Interessant want als student kun je gratis naar bijvoorbeeld een klimaatcongres of café over natuurinclusieve landschapsinrichting. De vereniging heeft zo’n 20 secties rond thema’s als biodiversiteit, bodem en landgebruik en water. Speciaal voor studenten en starters is er de sectie VVM Jong. Voor 20 euro per jaar ben je lid met de actiecode: MorgenVVM. Aanmelden en meer info over de voordelen: vvm.info/student.

Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 700.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Het ISO heeft samen met acht studentenorganisaties, waaronder Studenten Voor Morgen, al jaren een convenant afgesloten. Het convenant heeft als doel om de belangen van studerend Nederland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit doen de organisaties door ervaringen, informatie en signalen uit te wisselen en samen op te trekken op belangrijke thema’s, zoals internationalisering en de mogelijkheden van studenten om zich breder te ontwikkelen. 

De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie), is een nieuwe organisatie in Amsterdam, in 2018 opgericht, die zich inzet voor het betalen van de ‘echte’ prijs van voedsel. Dit is inclusief  kosten voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn. In de praktijk betekent dit dat vlees- en zuivelproducten iets duurder zouden moeten zijn, en fruit en groenten goedkoper. De opbrengst van invoering van de eerlijke prijs is bedoeld voor boeren vanwege (extra) prestaties op het gebied van milieu (stikstof, kringlooplandbouw, klimaat), dierenwelzijn en natuur. Sinds het najaar van 2020 is Studenten voor Morgen samen met TAPP gestart met een project om de eerlijke vleesprijs te introduceren in kantines van hogescholen en universiteiten.

Youth and Environment Europe (YEE) is the largest independent European network of environmental youth organizations. YEE unites 52 member organisations coming from 30 countries. YEE was founded as the European region of the International Youth Federation for Environmental Studies and Conservation (IYF) in 1983. YEE is a member of the United Nations Environment (UNEP), European Environmental Bureau, and European Youth Forum, and a co-founding member of the EU4Ocean Coalition. Our HQ is in Prague, Czech Republic. All activities and projects of YEE are organised and carried out by young people under 30. YEE organises, facilitates and supports projects and campaigns aiming to increase the knowledge, understanding, and appreciation of the environment and the awareness of climate issues among young people in Europe.

Climate Students Movement

The Climate Students Movement is an international network of national and local student groups and organizations committed to making higher education more sustainable. The Climate Student Movement was founded in 2020 by Climate Students Sweden and Climate Students groups in Kenya, Singapore and the UK. CSM believes that students can initiate change within schools and universities. To enable this, they developed a global campaign entitled #ActOnYourClimateScience. It involves an international frame work with carbon zero targets and a ranking. This campaign is led by their coalition of student organizations and coordinated by national coordinators. They will develop an international student-led climate action ranking for HEIs. 

Aandeelhouders van de Toekomst

Aandeelhouders van de toekomst is een koepelorganisatie gestart door oud-voorzitter van Studenten voor Morgen, Nikki Trip. Het doel van de organisatie is simpel; om jongeren aan tafel te krijgen bij gesprekken over de toekomst, samen met de mensen die nu al de toekomst direct beïnvloeden. Jongeren moeten aandeelhouders kunnen zijn van hun eigen toekomst.  Bekijk hier de onepager van Aandeelhouders van de Toekomst voor meer informatie!

Landelijke Kamer van Verenigingen

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is één van de grootste studentenorganisaties van Nederland. Als studentenorganisatie zet de LKvV zich sinds 1967 in voor de Nederlandse studentengezelligheids-verenigingen. De LKvV behartigt de belangen van verenigingsstudenten richting politiek, organisaties en hoger onderwijsinstellingen.

Urgenda

Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Aan de hand van een concreet actieplan realiseert Urgenda projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

SURF

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. 

Het Groene Brein

Met een netwerk van bijna 150 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie. Ze katalyseren duurzame projecten en verbinden organisaties aan wetenschappers.

Groenpact

Groenpact is gericht op het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan het oplossen van de grote opgaven in het groene domein. Groenpact Jongerenplatform buigt zich over kwesties rondom biodiversiteit en voedsel, en het versterken van de duurzame concurrentiekracht van de Nederlandse groene sector.  Groenpact Jongerenplatform heeft behoefte aan het versterken van jongerenparticipatie en het het verbinden van jongeren – studenten en jonge professionals – aan de andere partners binnen Groenpact.

Coalitie-Y

Coalitie-Y is een platform waar alle Nederlandse jongerenorganisaties samenkomen en problemen en oplossingen, specifiek voor jongeren (± onder de 35 jaar) aankaarten. Coalitie-Y pleit voor structurele jongerenparticipatie en adviseert de overheid op 4 hoofdthema’s: wonen, arbeidsmarkt, onderwijs en klimaat.

SOS - international

SOS international supports student and youth groups globally to lead on sustainability and social justice. We connect, strengthen and scale impactful initiatives – so together we can go further, faster. We run multiple sustainability programs, projects and campaigns, together with the SOS members. Building on over a decade of experience, this portfolio is designed to be easily adapted in new organisations and countries. Read more about our portfolio here. We do research on students and sustainability (see our survey), that can leverage action to transform education and direct society to a more sustainable and fair future. We strengthen collaboration and capacity among our members, and mobilize funding together. Find out more on our membership page. We offer workshops, event facilitation and consultancy to all organizations interested in sustainability and/or working with students and youth. Have a look at our services page.

Info@studentenvoormorgen.nl
Europalaan 400, 3526KS