Partners

Partners

Morgen gelooft dat de kracht van duurzaamheid ligt in een integrale aanpak. Samenwerking met andere actoren binnen de duurzaamheidssector is hierbij essentieel. Morgen zet deze samenwerking in om een breder draagvlak te creëren voor haar activiteiten en het duurzame studentennetwerk in contact te brengen met de professionele duurzaamheidswereld.

Morgen werkt onder andere samen met:

 • SURF, SURFsara & SURFnet
 • Nationale Jeugdraad (NJR)
 • De Jonge Klimaatbeweging (JKB)
 • Jongeren Milieu Actief (JMA)
 • HIVOS
 • Stichting Urgenda
 • GroeneGeneratie
 • Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM)
 • Het Groene Brein
 • SustainableMotion
 • Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
 • Wise Network (WiNe)

SustainableMotion

SustainableMotion is een projectbureau dat de kennis van een nieuwe generatie inzet als antwoord op de vragen van de toekomst. Zij werkt samen met meer dan 60 academische opleidingen. Met meer dan 6000 studenten en starters, met kennis van duurzaamheid, is er een enorm potentieel om de vragen van de toekomst aan te pakken. SustainableMotion brengt deze nieuwe generatie in beweging door verschillende projecten en evenementen te organiseren en daarnaast een overzicht te geven van opleidingen, stages en banen op het gebied van duurzaamheid. Lees verder op SustainableMotion.nl.

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 700.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Het ISO heeft samen met acht studentenorganisaties, waaronder Studenten Voor Morgen, al jaren een convenant afgesloten. Het convenant heeft als doel om de belangen van studerend Nederland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit doen de organisaties door ervaringen, informatie en signalen uit te wisselen en samen op te trekken op belangrijke thema’s, zoals internationalisering en de mogelijkheden van studenten om zich breder te ontwikkelen. Lees verder op iso.nl.

Wise Network

Morgen is een onderdeel van WiNe – het Wise Network. WiNe is een groep van nationale en internationale netwerken en organisaties in Europa die werken aan duurzaamheid in het hoger onderwijs (in het algemeen) en empowerment van studenten (in het bijzonder). We zetten ons in om diepgaande samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, door middel van regelmatige online en persoonlijke ontmoetingen. We streven ernaar om van elkaar te leren en elkaars netwerkleiderschap en inspanningen voor empowerment van studenten te ondersteunen. We onderzoeken ook synergieën tussen onze activiteiten en doelgroepen om onze capaciteit voor collectieve impact te vergroten. Als je meer wilt weten, of denkt dat jouw organisatie baat zou hebben bij het netwerk, neem dan contact op via charlotte.bonner@nus.org.uk.

Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM)

De VVM is hét netwerk van milieuprofessionals. Inspirerend en handig. Duurzame denkers en doeners ontmoeten elkaar binnen de vereniging. Je legt makkelijk contact met de ruim 1300 leden. Nuttig als je zoekt naar een stage of baan. Interessant want als student kun je gratis naar bijvoorbeeld een klimaatcongres of café over natuurinclusieve landschapsinrichting. De vereniging heeft zo’n 20 secties rond thema’s als biodiversiteit, bodem en landgebruik en water. Speciaal voor studenten en starters is er de sectie VVM Jong. Voor 20 euro per jaar ben je lid met de actiecode: MorgenVVM. Aanmelden en meer info over de voordelen: vvm.info/student of informeer bij VVM-ambassadeur Emma van Rest via pr@studentenvoormorgen.nl.

Meer weten?
Neem contact met ons op