Partners

Partners

Morgen gelooft dat de kracht van duurzaamheid ligt in een integrale aanpak. Samenwerking met andere actoren binnen de duurzaamheidssector is hierbij essentieel. Morgen zet deze samenwerking in om een breder draagvlak te creëren voor haar activiteiten en het duurzame studentennetwerk in contact te brengen met de professionele duurzaamheidswereld.

Morgen werkt onder andere samen met:

  • SURF, SURFsara & SURFnet
  • Nationale Jeugdraad (NJR)
  • Jongeren Milieu Actief (JMA)
  • HIVOS
  • Stichting Urgenda
  • GroeneGeneratie
  • Vereniging voor Milieuprofessionals
  • Het Groene Brein

SustainableMotion

SustainableMotion is een projectbureau dat de kennis van een nieuwe generatie inzet als antwoord op de vragen van de toekomst. Zij werkt samen met meer dan 60 academische opleidingen. Met meer dan 6000 studenten en starters, met kennis van duurzaamheid, is er een enorm potentieel om de vragen van de toekomst aan te pakken. SustainableMotion brengt deze nieuwe generatie in beweging door verschillende projecten en evenementen te organiseren en daarnaast een overzicht te geven van opleidingen, stages en banen op het gebied van duurzaamheid. Lees verder op SustainableMotion.nl.

Meer weten?
Neem contact met ons op