De Onderwijzer

De Onderwijzer

Samen met de Jonge Klimaatbeweging (JKB), de Nationale Jeugdraad (NJR) en Jongeren Milieu Actief (JMA) vormt Studenten voor Morgen de J4. Gezamenlijk zetten wij ons in voor een betere integratie van duurzaamheid in het voortgezet onderwijs.

Om te zorgen voor een duurzamere wereld is het van belang dat hier al vroeg aandacht aan wordt besteed. Het onderwijs is daarvoor een goede start. Toch wordt er tot op heden in het onderwijs weinig aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit is bijvoorbeeld te zien in het economieonderwijs, waarbij wordt uitgegaan van het klassieke economische model, waarin winstmaximalisatie en de onzichtbare hand leidend zijn. Aan duurzaamheid wordt in deze programma’s maar beperkt aandacht aan besteed, ondanks dat scholieren zelf aangeven dat zij meer behoefte hebben aan onderwijs dat gebaseerd is op een duurzame wereld. Met het huidige economieonderwijs leren scholieren maar weinig over de complexiteit van de maatschappij bij economische keuzes, terwijl zij deze kennis wel nodig hebben tijdens hun studie en werk. Wij hebben hiervoor een oplossing: De OnderWijzer. Op dit platform kunnen docenten lesmateriaal vinden die uitgaan van een circulaire economie. Door gebruik te maken van dit lesmateriaal worden toekomstige studenten wel klaargestoomd voor de complexiteit en de duurzaamheidsopgaves waar alle bedrijven en onderwijsinstellingen mee kampen.

Meer weten? Bezoek de website van de Onderwijzer.

Info@studentenvoormorgen.nl
Europalaan 400, 3526KS

Meer weten?
Neem contact met ons op