Uitgelicht

Uitgelicht

Eindhoven University of Technology wint SustainaBul 2019

In maart en april dit jaar bogen studenten zich voor de SustainaBul over het vraagstuk welke Nederlandse hogeronderwijsinstelling het duurzaamst is. De SustainaBul is een studenteninitiatief dat duurzaamheid binnen onderwijs bekroont en waar jaarlijks een duurzaamheidsranglijst uitrolt. Uniek aan de ranglijst is dat juist studenten de deelnemende hogeronderwijsinstellingen beoordelen, waarmee de SustainaBul ’s lands grootste studentenreview is van hoe studenten vinden dat hogeronderwijsinstellingen met duurzaamheid omgaan. Maar anders dan in voorgaande jaren, was dit jaar niet de  hogeronderwijsinstelling die bovenaan de ranking eindigde de winnaar, maar de hogeronderwijsinstelling die de beste best practice aanleverde. Eindhoven University of Technology oogstte de meeste lof bij de vakjury met een best practice over circulaire energie. 

De best practice van Eindhoven University of Technology  

In samenwerking met Team Solid doet de TU/e namelijk onderzoek naar het gebruik van ijzerpoeder als groene, en zelfs circulaire, energiebron voor de universiteit. Dit onderzoek vonden Rachel Heijne (directeur VVM en raadslid GroenLinks in Utrecht), Ron Hendriks (managing director van Van Beek Ingenieurs) en Kimberley Roersma (founder/director van Mother Nature Cleans en onderdeel van de Duurzame Jonge 100), die samen de vakjury vormden en de best practices beoordeelden, het meest indrukwekkend en verkozen Eindhoven University of Technology tot de winnaar van de SustainaBul 2019. Ook de WUR maakte indruk bij de vakjury, vanwege de best practice ‘Campus as Living Lab’, waarbij de universiteit haar eigen campus gebruikt als onderzoeksobject en daarmee innovatieve projecten faciliteert die linken aan het domein waarin de WUR onderzoek doet en onderwijs geeft. Met deze best practice werd de WUR tweede in het best practices klassement. Rijksuniversiteit Groningen, die een cursus aanbiedt aan studenten en docenten waarin theoretische kennis uiteindelijk wordt omgezet in praktische ideeën om de universiteit te verduurzamen, eindigde als derde. 

K

Ranglijst SustainaBul 2019 

Ondanks de focus op de best practices, blijft de ranglijst natuurlijk wel bestaan. Om tot een duurzaamheidsranking te komen, bevraagt de SustainaBul in 20 vragen de duurzame ambities en daden van hogeronderwijsinstellingen. De 20 vragen zijn verdeeld in vier verschillende categorieën: onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en integrale benadering. De onderwijsinstellingen hadden vier weken de tijd om online de vragenlijst in te vullen, waarna het rankingsteam punten toekende aan de ingevulde antwoorden. Plek voor mooie praatjes was er niet, aangezien de hogeronderwijsinstellingen bij alle 20 vragen bewijs dienden aan te leveren dat hun antwoorden ondersteunden. Het aanleveren van geen of onvolledig bewijs betekende géén punten.  

De best en slechtst scorende hogeronderwijsinstellingen 

De WUR behaalde maar liefst 292 punten van de 300 te behalen punten. De Hogeschool Van Hall Larenstein eindigde als knappe tweede met 291 punten en de Eindhoven University of Technology (die in 2018 nog op de eerste plek eindigde) vulde de top drie aan met 279 punten. De Hogeschool Rotterdam Business School eindigde op de laatste plek met een puntenaantal van 56. Saxion Hogescholen en de Hogeschool van Amsterdam deelden de 15e plek met 140 punten. In totaal deden er 18 hogeronderwijsinstellingen mee (er waren twee gedeelde plekken), waarvan 10 universiteiten en 8 hogescholen.  

Foto: Vera Duivenvoorden

Maar hoe duurzaam de WUR ook mag zijn; ze ging er dus niet met de hoofdprijs vandoor. Door de focus te leggen op de best practices (en daar de hoofdprijs aan te koppelen) luistert Studenten voor Morgen, de organisator van de SustainBul, naar de wens van de hogeronderwijsinstelling. Die wilden namelijk van elkaar kunnen leren en prefereerden een focus op kennisdeling, in plaats van op het competitie-element. En leren, dat kunnen de instellingen van de mooie best practice van Eindhoven University of Technology.

Hieronder vind je de gehele ranglijst van de SustainaBul 2019. 

Sustainabul grafiek uitslag 2019

Meer weten?
Neem contact met ons op