Green Offices

Green Offices

Wat is een Green Office?

Een Green Office (GO) is een platform voor duurzaamheid dat door studenten wordt opgestart en gerund en door personeel van de universiteit of hogeschool wordt ondersteund. Het primaire doel van een GO is om ervoor te zorgen dat de instelling verduurzaamt in al haar facetten. Op deze manier maken GO’s duurzame initiatieven binnen de hoger onderwijsinstelling meer zichtbaar. Hiermee wordt de betrokkenheid van studenten bij duurzaamheid gestimuleerd. 

Het Green Office Model, dat is opgesteld door rootAbility, bestaat uit 6 principes, het:

 • bestaat uit studenten en personeel;
 • heeft als doel om duurzaamheid te stimuleren in de hoger onderwijsinstelling;
 • ontvangt ook middelen om dit te bereiken;
 • is geïntegreerd in de organisatorische structuur van de instelling;
 • werkt samen met interne en externe partijen;
 • leert hoe deze verandering bewerkstelligt kan worden door training.
 

Een Green Office heeft een unieke positie omdat het zowel kenmerken bevat van een “traditioneel” duurzaamheidsprogramma van een hoger onderwijsinstelling, als van een studentenorganisatie. Ze hebben als doel om duurzaamheid door te laten dringen in alle facetten van een universiteit of hogeschool. Dit betekent zowel in de academische rol, als in de uitvoerende.

De academische rol gaat over de rol van het hoger onderwijs in de samenleving: Wat leren we onze studenten? Leidt het onderzoek van de instelling tot een verduurzaming van de samenleving? Hoe worden studenten en personeel betrokken en gestimuleerd om zich te betrekken met duurzaamheid?

De uitvoering gaat meer over praktische zaken die invloed hebben op de ecologische voetafdruk van de instelling en dus over energie, catering, gebouwen, afval, biodiversiteit enzovoort.

Onze Green Office Coördinator: Sarah Nawar

Hi, I am Saraf Nawar, an international student from Bangladesh, studying in the Faculty of Civil Engineering & Sciences at the TU Delft. Buying less, choosing well and making it last has always been the motto that resonates with me, given my passion towards exploring every shade of green in topics of energy, renewables and sustainability. After working for the sustainable development goals at the university, I felt the need to broaden my horizon by exploring a wider network. I will be serving as the new Green Office Coordinator for the universities and the university of Applied Sciences in the Netherlands, assisting in the process of information flow, sharing knowledge and connecting you to the right people in the right time. Super excited to visit and get to know all the Green offices of the country, and to be the medium for a more sustainable tomorrow.  For invites, questions or suggestions, mail to greenoffice@studentenvoormorgen.nl.

Green Offices die aangesloten zijn bij Studenten voor Morgen

Studenten voor Morgen duurzaam duurzaamheid green office van hall larenstein
 • Green Office VHL Leeuwarden
 • Green Office Groningen
 • Green Office UU
 • Green Office HU
 • Green Office VHL Velp
 • Green Office Wageningen
 • Green Office VU
 • Green Office UvA
 • Leiden University Green Office
 • GreenTU Delft
 • Erasmus Sustainability Hub
 • Green Office Avans
 • Green Office Maastricht
 • Green Office TU Eindhoven
 • Green Office Radboud Nijmegen
 • HZ Green Office
 • HAN Green Office

Zelf een Green Office starten? Meer informatie vind je op www.greenofficemovement.org. Bij vragen kun je contact opnemen met Felix Spira: felix.spira@rootability.com.

Info@studentenvoormorgen.nl
Europalaan 400, 3526KS

Meer weten?
Neem contact met ons op