Green Offices

Green Offices

Wat is een Green Office?

Een Green Office (GO) is een platform voor duurzaamheid dat door studenten wordt opgestart en gerund en door personeel van de universiteit of hogeschool wordt ondersteund. Het primaire doel van een GO is om ervoor te zorgen dat de instelling verduurzaamt in al haar facetten. Op deze manier maken GO’s duurzame initiatieven binnen de hoger onderwijsinstelling meer zichtbaar. Hiermee wordt de betrokkenheid van studenten bij duurzaamheid gestimuleerd. 

Het Green Office Model, dat is opgesteld door rootAbility, bestaat uit 6 principes, het:

 • bestaat uit studenten en personeel;
 • heeft het officiële mandaat om duurzaamheid te stimuleren in de hoger onderwijsinstelling;
 • ontvangt ook middelen om dit te bereiken;
 • is geïntegreerd in de organisatorische structuur van de instelling;
 • werkt samen met interne en externe partijen;
 • leert hoe deze verandering bewerkstelligt kan worden door training.

Zoals gezien kan worden in de afbeelding rechts, bekleedt de GO een unieke positie omdat het zowel kenmerken bevat van een “traditioneel” duurzaamheidsprogramma van een hoger onderwijsinstelling, als van een studentenorganisatie.

GO’s hebben tot doel om duurzaamheid door te laten dringen in alle facetten van een universiteit of hogeschool. Dit betekent zowel in de academische rol, als in de uitvoerende.

green office studenten voor morgen universiteit duurzaam duurzaamheid
 • De academische rol gaat over de rol van het hoger onderwijs in de samenleving: Wat leren we onze studenten? Leidt het onderzoek van de instelling tot een verduurzaming van de samenleving?
 • Hoe worden studenten en personeel betrokken en gestimuleerd om zich te betrekken met duurzaamheid?
 • De uitvoering gaat meer over praktische zaken die invloed hebben op de ecologische voetafdruk van de instelling en dus over energie, catering, gebouwen, afval, biodiversiteit enzovoort.

Green Office Coördinator: Martine Gerrits

Beschrijving volgt.

Wil je iets delen met andere Green Offices of heb je juist een vraag? Neem vooral contact op via greenoffice@studentenvoormorgen.nl.

Green Offices die aangesloten zijn bij Studenten voor Morgen

 • Leiden University Green Office
 • Green Office TU Delft
 • Green Office Radboud Nijmegen

Zelf een Green office starten? Meer informatie vind je op www.greenofficemovement.org. Bij vragen kun je contact opnemen met Felix Spira: felix.spira@rootability.com.

Meer weten?
Neem contact met ons op