Wat is de SustainaBul?

Logo SustainaBul

De SustainaBul 2017 wordt op 19 mei uitgereikt op de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 

Wat is de SustainaBul?
De SustainaBul is de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid, en is een initiatief van Studenten voor Morgen. De SustainaBul is in 2012 voor het eerst uitgereikt, en wordt jaarlijks in het voorjaar uitgereikt. Onderwijsinstellingen worden beoordeeld op de integratie van duurzaamheid in hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De ranglijst richt zich niet alleen op duurzaamheid, maar ook op transparantie en communicatie hierover: instellingen moeten aan Studenten voor Morgen bewijzen hoe duurzaam ze bezig zijn.  Het unieke aan de SustainaBul is dat de ranglijst wordt opgesteld door studenten in plaats van door een professionele organisatie. Ieder jaar worden nieuwe inzichten gebruikt om onderwijsinstellingen scherp te houden en weer een stapje verder te brengen.

Hoe werkt het?
Alle instellingen vullen voor de SustainaBul een vragenlijst in. Bij ieder antwoord dienen zij beleidsstukken of ander bewijs in te dienen die het antwoord onderbouwen. De antwoorden worden vervolgens gecontroleerd door een team van vrijwilligers, die rankers worden genoemd. Zij geven feedback en kennen punten toe. De onderwijsinstelling vervolgens nog één keer de kans haar antwoorden te verbeteren, en daarna wordt de definitieve ranglijst gevormd. Die wordt jaarlijks bekend gemaakt op de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO).

Waarom de SustainaBul?
Studenten zijn steeds meer geïnteresseerd in de maatschappelijke betrokkenheid van hun onderwijsinstelling. Ook identificeren studenten zich graag met een onderwijsinstelling met een duurzaam imago, zoals bleek uit het Manifest van Morgen en nu ook het Verdrag Duurzaamheid en het Onderwijs. Daarnaast kan de hoger onderwijssector als geheel zich op duurzaamheidsgebied sneller ontwikkelen wanneer actiever kennis wordt gedeeld en individuele prestaties zichtbaar worden. Via de SustainaBul wordt het voor de studenten, beleidsmakers en bestuurders inzichtelijk wie de koplopers en de achterblijvers zijn met betrekking tot de integratie van het thema duurzaamheid. Hiermee wil Morgen een mentaliteitsverandering teweeg brengen binnen het hoger onderwijs,  waardoor de instellingen zichzelf gaan verduurzamen. Door de vragenlijst door te nemen, kunnen onderwijsinstellingen tevens kritisch naar zichzelf kijken. Meedoen is belangrijker dan hoog eindigen!

 

2 thoughts on “Wat is de SustainaBul?

Comments are closed.