Ons netwerk

Het studentennetwerk van Morgen is verspreid door heel Nederland en bestaat uit 31 leden. Lees hieronder een beschrijving van onze ledenorganisaties. Kijk hier voor de lidverenigingen bij jou in de buurt.

Act Aware Committee (Den Haag)

Het Act Aware Committee streeft naar het verduurzamen van de manier van leven van studenten en medewerkers van Leiden University College The Hague. Act Aware organiseert verschillende duurzame events zoals filmavonden, biologische BBQ’s en groene tours door Den Haag en is tevens verantwoordelijk voor de Daktuin. | Website

AKKU (Nijmegen)

AKKU (AKKU) is een werkgroep van Studentenvakbond AKKU die zich inzet voor duurzaamheid op de Radboud Universiteit. Naast activiteiten gericht op duurzaamheid biedt DuS!AKKU biologische groentepakketten aan. | Website

Aktief Slip (Wageningen)

Aktief Slip is de studievereniging voor diverse milieu- en klimaatgerelateerde studies aan de Universiteit Wageningen. Het doel van Aktief Slip is om integratie van milieu studie studenten in Wageningen te bevorderen door middel van verschillende educatieve maar ook sociale activiteiten. | Website

Centre for Sustainability (Rotterdam, Leiden, Delft)

Het uit Leiden-Delft-Rotterdam afkomstige Centre for Sustainability is een multidisciplinair centrum voor onderzoek, onderwijs en valorisatie waarin drie Nederlandse universiteiten samenwerken: de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. | Website

Delft Energy Club

De Delft Energy Club is een studentenplatform dat zich richt op het samenbrengen van studenten, academici en het bedrijfsleven rondom energievraagstukken. Het hoofddoel is om studenten te betrekken en te inspireren om actieve professionals en ondernemers te worden die energietransitie stimuleren! | Website

Erasmus Sustainability Hub (Rotterdam)

In de Erasmus Sustainability Hub komen alle EUR-initiatieven op gebied van energie, duurzaamheid, vrijwilligerswerk en milieu samen. Ook wil de hub zo veel mogelijk studenten actief betrekken bij het creëren van een groene(re) EUR. | Facebook

FMC (Delft)

FMC (Futurum Mundus Clementia; Toekomst Wereld Mensheid) is de studievereniging voor de vier Agri, Food & Life Sciences opleidingen van de Hogeschool Inholland te Delft. FMC organiseert diverse activiteiten op het gebied van duurzaamheid zoals excursies, symposia, workshops en diverse sociale activiteiten. | Website

Green EUR (Rotterdam)

GreenEUR is een onafhankelijke studentenorganisatie die studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam voorziet van een link naar bedrijven en sociale ondernemingen door middel van verschillende evenementen en activiteiten. Daarnaast probeert GreenEUR studenten bewuster te maken van het belang van duurzaamheid. | Website

Green Keys (Leiden)

Green Keys Leiden is de duurzaamheidscommissie van de Universiteit van Leiden. Green Keys zet zich in voor het vergroten van het bewustzijn van duurzaamheid onder studenten en medewerkers door middel van verschillende activiteiten. | Facebook

Green Office Delft

De Green Office is TU Delfts eigen afdeling gewijd aan duurzaamheid in het hoger onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Zodoende probeert de Green Office onderzoek, onderwijs, studenten, medewerker en campus operaties te verbinden door het faciliteren en implementeren van maatregelen ter verbetering van de prestaties op het gebied van duurzaamheid aan de TU Delft. | Website

Green Office Groningen

De Green Office Groningen coördineert en initieert aan duurzaamheid gerelateerde projecten van de RUG. Doel hierbij is het verduurzamen van educatie, onderzoek en bedrijfsvoering en het organiseren en stimuleren van verschillende duurzame projecten. | Website

Green Office Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) streeft naar een onderwijsgemeenschap waarbij studenten en medewerkers samenwerken aan een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin. Green Office HU zet zich in om een duurzame toekomst te verankeren in het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht, maar ook bij medewerkers en studenten van de HU. | Website

Green Office Maastricht

De Universiteit Maastricht wil in de toekomst een duurzame universiteit zijn, waar het begrip duurzaamheid inherent is aan alle activiteiten en processen op de universiteit. De Green Office Maastricht is in het leven geroepen om deze culturele transformatie te faciliteren. | Website

Green Office Utrecht

Green Office Utrecht is het platform voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht waar ideeën over duurzaamheid samenkomen en doelstellingen gesteld worden om de universiteit duurzamer te maken. Daarnaast ondersteunt en organiseert Green Office Utrecht verschillende duurzame activiteiten en evenementen. | Website

Green Office TU/e (Eindhoven)

De GO Green Office van TU Eindhoven wil de duurzaamheidsvisie van de universiteit tastbaar maken voor studenten en medewerkers. Het duurzaamheidsplatform wordt gerund door acht studenten en één manager. | Website

Green Office VHL (Leeuwarden/Velp)

In Leeuwarden bouwt een team van zeven enthousiaste studenten uit verschillende studierichtingen aan een kleine Green Office. VHL is een relatief kleine hbo-instelling, dus de Green Office verschilt ook wat van de meeste die er zijn. Hun voornaamste doel is het integreren van duurzaamheid in de levens, gedachten en leefomgeving van de studenten, vooral door middel van ludieke evenementen. | Facebook

Green Office VU (Amsterdam)

Green Office VU (GO.VU) is het duurzaamheidsplatform van de Vrije Universiteit Amsterdam. De universiteit zou moeten functioneren als drijfveer voor duurzaamheid en aanjager van culturele veranderingen. Voor de VU wil de Green Office hier het voortouw in nemen. GO VU bestaat uit zeven studenten waarvan één fungeert als manager. | Website

Green Office Wageningen

Green Office Wageningen fungeert als kennisplatform voor studenten en medewerkers die zich op duurzaamheid richten. Ook organiseert Green Office Wageningen activiteiten en projecten die bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn van duurzaamheid onder studenten en medewerkers. | Website

IESA Shift (Delft)

IESA Shift is de studievereniging voor de master Industrial Ecology aan de TU Delft en  Universiteit Leiden. Shift wil studenten, academici en professionals dichter bij elkaar brengen door het organiseren van workshops en excursies. Daarnaast ondersteunt Shift  studenten inhoudelijk en organiseren ze verscheidene sociale activiteiten. | Website

Leiden University Green Office

De Leiden University Green Office begon in 2016 als onderdeel van het milieubeleid van de Universiteit van Leiden 2016-2020. Hun doel is om duurzaamheid structureel in de Universiteit te integreren en medewerkers en studenten bewust te maken. Het team bestaat momenteel uit drie medewerkers en zes studenten. | Website

NRG (Utrecht)

NRG is de studievereniging voor de masterstudenten Energy Science en alumni. NRG organiseert diverse activiteiten, zoals een masterstudie introductie, excursies, lezingen, bedrijfsbezoeken en studiereizen. | Website

SAMEEN (Groningen)

SAMEEN is een studenten initiatief dat zorg draagt dat studenten in de vorm van bijbanen en stages een bijdrage kunnen leveren aan de energie-oplossing van de toekomst. De studenten van SAMEEN helpen zo bedrijven, energie-coöperaties en andere initiatieven bij het verwezenlijken van hun ambities. | Website

SFSA (Amsterdam)

Students for Sustainability Amsterdam is een studentenvereniging die zich inzet voor duurzaamheid op de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Door een combinatie van sociale activiteiten, bewustwordingsprojecten en directe actie probeert SFSA de UvA, HvA, studenten en medewerkers een zetje in de goede richting te geven. | Website

S4S (Delft)

De Stichting Students4Sustainability (S4S) is een studentenorganisatie die investeert in duurzame studentenprojecten in ontwikkelingslanden. S4S illustreert aan de hand van deze projecten dat duurzame techniek succesvol voor welvaartsverhoging wordt ingezet. | Website

SGS (Utrecht)

StudentenGroep Sociale Wetenschappen (SFS) is er voor alle studenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en organiseert een breed aanbod aan ontspannende, gezellige, inhoudelijke en verdiepende activiteiten. Hierbij staat zowel sociale als ecologische duurzaamheid hoog in het vaandel. | Website

SRVU (Amsterdam)

De SRVU Studentenbond streeft naar een duurzame VU en heeft een commissie die zich met duurzaamheid bezig houdt. Dankzij de succesvolle acties van deze commissie is er een dakterras ontwikkeld en is de VU de eerste fairtrade universiteit van Nederland. | Website

Storm (Utrecht)

Storm is de studievereniging van o.a. de studie Milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Storm zet zich in voor het vergroten van het bewustzijn van duurzaamheid onder studenten van de Universiteit Utrecht door het organiseren van verschillende sociale en educatieve activiteiten. | Website

Team Energy (Eindhoven)

Team Energy is een groeiende community van studenten aan de TU Eindhoven die zich richt op duurzame energie. Team Energy organiseert evenementen, stimuleert bestaande initiatieven, creëert een kennisplatform en verbindt studenten, academici en bedrijven. | Website

UBV (Utrecht)

De Utrechtse Biologen Vereniging is een vereniging die verbinding tussen de Utrechtse Biologiestudenten bevordert en tevens haar belangen behartigt. Dit doen ze door het onderhouden van commissies die allerlei activiteiten organiseren. | Website

WEP (Wageningen)

WEP is een platform voor studenten met ambities op duurzaamheidsgebied. Door verschillende activiteiten, projecten en excursies te organiseren, probeert WEP studenten te stimuleren om duurzaamheidsprincipes toe te passen in hun leven. | Website

WOT (Enschede)

De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT), is een studentenvereniging verbonden aan de Universiteit Twente die zich bezighoudt met het ontwikkelen van technische toepassingen voor ontwikkelingslanden en adviesverlening over dat onderwerp. De WOT is in 1969 opgericht met als doelstellingen technologie-overdracht naar ontwikkelingslanden en bewustwording in de regio. | Website

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *