Ons netwerk

Het studentennetwerk van Morgen is verspreid door heel Nederland en bestaat uit 22 leden. Kijk hier voor de lidverenigingen bij jou in de buurt of lees een uitgebreide beschrijving hieronder!

Act Aware Committee (Den Haag)

Het Act Aware Committee streeft naar het verduurzamen van de manier van leven van studenten en medewerkers van Leiden University College The Hague. Act Aware organiseert verschillende duurzame events zoals filmavonden, biologische BBQ’s en groene tours door Den Haag en is tevens verantwoordelijk voor de Daktuin. | Website

AKKU (Nijmegen)

AKKU (AKKU) is een werkgroep van Studentenvakbond AKKU die zich inzet voor duurzaamheid op de Radboud Universiteit. Naast activiteiten gericht op duurzaamheid biedt DuS!AKKU biologische groentepakketten aan. | Website

Aktief Slip (Wageningen)

Aktief Slip is de studievereniging voor diverse milieu- en klimaatgerelateerde studies aan de Universiteit Wageningen. Het doel van Aktief Slip is om integratie van milieu studie studenten in Wageningen te bevorderen door middel van verschillende educatieve maar ook sociale activiteiten. | Website

Delft Energy Club

De Delft Energy Club is een studentenplatform dat zich richt op het samenbrengen van studenten, academici en bedrijfsleven rondom energievraagstukken. Hoofddoel is om studenten te betrekken en te inspireren om actieve professionals en ondernemers te worden die energietransitie stimuleren! | Website

Erasmus Sustainability Hub (Rotterdam)

In de Erasmus Sustainability Hub komen alle EUR-initiatieven op gebied van energie, duurzaamheid, vrijwilligerswerk en milieu samen. Ook wil de hub zo veel mogelijk studenten actief betrekken bij het creëren van een groene(re) EUR. | Facebook

FMC (Delft)

FMC (Futurum Mundus Clementia; Toekomst Wereld Mensheid) is de studievereniging voor de vier Agri, Food & Life Sciences opleidingen van de Hogeschool Inholland te Delft. FMC organiseert diverse activiteiten op het gebied van duurzaamheid, zoals excursies, symposia, workshops en diverse sociale activiteiten. | Website

Green EUR (Rotterdam)

GreenEUR is een onafhankelijke studentenorganisatie die studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam voorziet van een link naar bedrijven en sociale ondernemingen door middel van verschillende evenementen en activiteiten. Daarnaast probeert GreenEUR studenten bewuster te maken van het belang van duurzaamheid. | Website

Green Keys (Leiden)

Green Keys Leiden is de duurzaamheidscommissie van de Universiteit van Leiden. Green Keys zet zich in voor het vergroten van het bewustzijn van duurzaamheid onder studenten en medewerkers door middel van verschillende activiteiten. | Facebook

Green Office Groningen

De Green Office Groningen coördineert en initieert aan duurzaamheid gerelateerde projecten van de RUG. Doel hierbij is het verduurzamen van educatie, onderzoek en bedrijfsvoering en het organiseren en stimuleren van verschillende duurzame projecten. | Website

Green Office Maastricht

De Universiteit Maastricht wil in de toekomst een duurzame universiteit zijn, waar het begrip duurzaamheid inherent is aan alle activiteiten en processen op de universiteit. De Green Office Maastricht is in het leven geroepen om deze culturele transformatie te faciliteren. | Website

Green Office Utrecht

Green Office Utrecht is het platform voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht waar ideeën over duurzaamheid samenkomen en doelstellingen gesteld worden om de universiteit duurzamer te maken. Daarnaast ondersteunt en organiseert Green Office Utrecht verschillende duurzame activiteiten en evenementen. | Website

Green Office Wageningen

Green Office Wageningen fungeert als kennisplatform voor studenten en medewerkers die zich op duurzaamheid richten. Ook organiseert Green Office Wageningen activiteiten en projecten die bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn van duurzaamheid onder studenten en medewerkers. | Website

IEASA Shift (Delft)

IESA Shift is de studievereniging voor de master Industrial Ecology aan de TU Delft en  Universiteit Leiden. Shift wil studenten, academici en professionals dichter bij elkaar brengen door het organiseren van workshops en excursies. Daarnaast ondersteunt Shift  studenten inhoudelijk en organiseren ze verscheidene sociale activiteiten. | Website

NRG (Utrecht)

NRG is de studievereniging voor de masterstudenten Energy Science en alumni. NRG organiseert diverse activiteiten, zoals een masterstudie introductie, excursies, lezingen, bedrijfsbezoeken en studiereizen. | Website

SAMEEN (Groningen)

SAMEEN is een studenten initiatief dat er voor zorgt dat studenten in de vorm van bijbanen en stages een bijdrage kunnen leveren aan de energie-oplossing van de toekomst. De studenten van SAMEEN helpen zo bedrijven, energie-coöperaties en andere initiatieven bij het verwezenlijken van hun ambities. | Website

SFSA (Amsterdam)

Students for Sustainability Amsterdam is een studentenvereniging die zich inzet voor duurzaamheid op de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Door een combinatie van sociale activiteiten, bewustwordingsprojecten en directe actie probeert SFSA de UvA, HvA, studenten en medewerkers een zetje in de goede richting te geven. | Website

S4S (Delft)

De Stichting Students4Sustainability (S4S) is een studentenorganisatie die investeert in duurzame studentenprojecten in ontwikkelingslanden. S4S illustreert aan de hand van deze projecten dat duurzame techniek succesvol voor welvaartsverhoging wordt ingezet. | Website

SGS (Utrecht)

StudentenGroep Sociale Wetenschappen (SFS) is er voor alle studenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en organiseert een breed aanbod aan onstpannende, gezellige, inhoudelijke en verdiepende activiteiten. Hierbij staan zowel sociale als ecologische duurzaamheid hoog in het vaandel. | Website

SRVU (Amsterdam)

De SRVU Studentenbond streeft naar een duurzame VU en heeft een commissie die zich met duurzaamheid bezig houdt. Dankzij de succesvolle acties van deze commissie is er een dakterras ontwikkeld en is de VU de eerste fairtrade universiteit van Nederland. | Website

Storm (Utrecht)

Storm is de studievereniging van o.a. de studie Mileuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Storm zet zich in voor het vergroten van het bewustzijn van duurzaamheid onder studenten van Universiteit Utrecht door het organiseren van verschillende sociale en educatieve activiteiten. | Website

Team Energy (Eindhoven)

Team Energy is een groeiende community van studenten aan de TU Eindhoven die zich richt op duurzame energie. Team Energy organiseert evenementen, stimuleert bestaande initiatieven, creëert een kennisplatform en verbindt studenten, academici en bedrijven. | Website

WEP (Wageningen)

WEP is een platform voor studenten met ambities op duurzaamheidsgebied. Door verschillende activiteiten, projecten en excursies te organiseren probeert WEP studenten te stimuleren om duurzaamheidsprincipes toe te passen in hun leven. | Website

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *