Morgen Subsidies

Morgen streeft ernaar haar lidorganisaties op diverse manieren te ondersteunen, zo ook op financieel gebied. Hierom hebben wij de Morgen Subsidies opgezet, een fonds waarvoor onze lidorganisaties eenmaal per jaar een aavraag kunnen doen. Het fonds word opgezet omstreeks februari, het totale budget is meestal € 500, maar kan wisselen per jaar. De lidorganisaties ontvangen hierover informatie per mail wanneer zij zich kunnen aanmelden.

 

In 2016 zijn Morgen Subsidies verstrekt aan:

  • Storm voor een congres over de relatie tussen de vluchtelingencrisis en klimaatverandering
  • SGS, Djembé en Storm voor een lezing over ecotourisme