NieuwsVacature

Gezocht: deelnemers werkgroep duurzame studentenhuisvesting

Wij willen jullie, tezamen met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), uitnodigen om je aan te melden voor een werkgroep die het doel heeft om studentenhuisvesting te verduurzamen. Zowel de LSVb als wij hebben sterk de indruk dat waar het studentenhuisvesting betreft, nog veel te winnen valt op het gebied van, onder andere, energiebesparing. Het voorlopige idee is om een campagne in het leven te roepen om studenten te laten inzien dat het verduurzamen van hun kamers of huizen laagdrempelig en goedkoop kan zijn. Aan de andere kant is het de bedoeling dat de campagne de huiseigenaren, woningcorporaties en wellicht universiteiten en hogescholen aanspreekt om dezelfde stappen te zetten.

Dit zijn natuurlijk ongelooflijk brede ideeën. Om deze concreet te maken zijn wij van plan een werkgroep op te zetten, bestaande uit 5 tot 7 mensen uit allerlei verschillende disciplines, die eens in de twee weken samenkomen. Zo zoeken we bijvoorbeeld personen met expertise in, en passie voor, techniek, PR, marketing, financiën en grafisch design. Deze werksessies zullen hoogstwaarschijnlijk doordeweeks in de avonduren op een vaste dag gehouden worden. Daarnaast zullen ze “geleid” worden, voor zover dat nodig is, door 1 of 2 van onze bestuursleden. Een afgevaardigde van de LSVb zal af en toe aanwezig zijn. Overigens kunnen deskundigen uit verschillende disciplines geraadpleegd worden gedurende het project, deze “partners” zullen niet aan tafel plaats nemen, maar wanneer nodig benaderd worden voor input, kritiek of hulp in welke vorm dan ook.

Herken jij je in 1 (of meer!) van de bovenstaande rollen? Heb je 1 avond per twee weken te besteden aan een tof project? Heb je een passie voor duurzaamheid? Meld je aan vóór maandag 2 oktober door een mail te sturen waarin je jezelf voorstelt en je motivatie geeft, naar: secretaris@studentenvoormorgen.nl