Beleid

Over Morgen

Morgen is het studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Deze landelijke studentenorganisatie stimuleert studenten om te kiezen voor een duurzame levensstijl, studie en carrière. Morgen werkt samen met lidorganisaties in diverse studentensteden. Met studenten uit heel Nederland werken we aan het informeren van andere studenten rondom duurzaamheid en het organiseren van projecten op dit gebied. Daarnaast zet Morgen zich in voor een meer duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen.

Morgen gebruikt in haar activiteiten de duurzaamheidsdefinitie uit Our Common Future (ook bekend als het Brundtland rapport): “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de behoeften voor toekomstige generaties in gevaar te brengen.”

Het doel van Morgen is:

  • Het bevorderen van het bewustzijn over duurzame ontwikkeling bij studenten, medewerkers en andere betrokkenen in het Hoger Onderwijs
  • Het bevorderen van de integratie van duurzame ontwikkeling in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van het Hoger Onderwijs
  • Het informeren en ondersteunen van lokale studentenorganisaties en individuele studenten op het gebied van duurzame ontwikkeling in het Hoger Onderwijs en het studentenleven
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen lokale studentenorganisaties op het gebied van duurzame ontwikkeling


Visie van Morgen

Morgen is zowel een nationaal studentennetwerk als een partner voor hoger onderwijs instellingen, en heeft tot doel om duurzaamheid in het hoger onderwijs te integreren en bewustwording omtrent duurzaamheid bij studenten toe te laten nemen.

Volgens Morgen is een wenselijke toekomst er een waar alle hoger onderwijs instellingen duurzaamheid hebben geïntegreerd in al hun onderdelen, op zo’n manier dat afgestudeerden duurzaamheidsaspecten toepassen in al hun dagelijkse activiteiten. Dit kan niet bereikt worden zonder student gedreven initiatieven, geïnitieerd door lokale studentenorganisaties, die een belangrijke rol spelen in het bewustwordingsproces.

Beleidsplan 2016: Strengthen, Broaden & Explore. 

Morgen verwerkt elk jaar in haar beleid de bovengenoemde visie en de hoofddoelen. Hoe Morgen in 2016 zal inspelen op bovengenoemde visie, de ontwikkelingen in de duurzaamheidswereld en op de doelen die behaald zijn in vorige jaren, is te lezen in ons beleidsplan 2016. Het overkoepelende thema van 2016 is Strengthen, Broaden & Explore.

Het beleidsplan valt binnen onze lange termijn visie, het Programma Morgen 2014-2016.